Shabarek

6 Eser Artopol de bulunuyor

Sanatçı Hakkında


Shabarek (Lübnan)

Lübnan’da yaşayan sanatçı çağdaş ve soyut eserler üretir. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden Stüdyo Sanatları derecesine ve Floransa Tasarım Akademisi'nden İç Tasarım derecesine sahiptir.

Bireysellik, kolektif ifade ve güzellik motifi sergileyen Shabarek, ilham veren her şeye karşı ham bir tutkuyla dolu kendi sanat etiketini çıkardı. Sanatçı “Shabarek Art” edinimini, kendi düşünce zincirinin bir çevirisi olarak yarattı. Belirli günlerde, kendine özgü çatışan renkleri Lübnan toplumunun yaşadığı huzursuzlukla karşılaştırıyor ancak çoğunlukla yorumu izleyiciye açık bırakmaktan hoşlanıyor.

Eserleri, vahşi fırça darbeleri ve sıra dışı renk kombinasyonları ile karakterizedir. Bu eserleri, inci tozları ve parlak boyayı gösteren, spatula veya bıçaklardan oluşan sonsuz dokunuşu olarak tanımlayabiliriz.

Her fırça darbesine derinlik ve çelişkili duygular ekleyen Shabarek'in çalışması, farklılıkları güçlü bir şekilde aktarıyor. Tuvalde kaygı duygularını sakinlikle, düzen duygularını da bozuklukla eşleştiriyor.

Sanatçının Eserleri