Grant Wood ve 30’lar Amerikan Sanatı

10 Haziran 2022 / 11:09

Grant Wood ve 30’lar Amerikan Sanatı
Avrupa mirasını devralan ama artık kendi kültürünü oluşturmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri, 20. Yüzyılda önemli adımlar attı. Çünkü kültürün, ulus bilinci için büyük bir önem taşıdığı biliniyordu. Özgürlükler ülkesi Amerika’nın bir propaganda gibi tüm dünyaya yaydığı soyut sanatla gelen kırılmadan önce, 1930’larda figüratif sanatın temellendiği bir dönem yaşandı.

30’ların Amerikan resminde gerçekçi ve romantik üslup ağırlıklıydı. Bunda, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sıkıntılı dönemler ve 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, diğer adıyla Büyük Buhran, da etkili oldu. Sanatçılar, gerçek sorunlarla uğraşırken gerçekçi resimler yapmaya yöneldiler. Örneğin Amerikan Bölgesel Okulu, ya da Bölgeselcilik, realist eserlerin ortaya çıktığı ve Avrupa’nın sanatsal üstünlüğünü reddedip, kendi değerlerinden beslenmeyi tercih eden önemli bir sanat hareketiydi.

Farklı sanatçıların farklı üsluplarıyla şekillenen Bölgeselcilik’te kırsal ve kasabalardan sahneler, akademik biçimlerle resmedildi. Bu hareketin önemli isimlerinden Grant Wood’un, Amerikan Gotiği eseri bir ikon haline geldi. Yanında kızıyla beraber, evlerinin önünde durun bir çiftçinin yer aldığı bu resim, arka plandaki evin mimarisinden yola çıkılarak isimlendirildi.

Grant Wood Amerikan Gotiği

Wood, hacimli figürlerini oluştururken kız kardeşi Nan Wood Graham ve dişçileri Byron McKeeby’yi model olarak kullandı. 20. Yüzyıl Amerikan kırsalını yansıtan kıyafetlerle ve sanatçının belirgin üslubuyla Amerikan Gotiği resminin, çizgi filmler de dahil pek çok yerde parodisi yapıldı. Bu, bir noktada, eserin şöhretini de katladı. Böylece Grant Wood ve onun ikonik resmi, Amerikan resim sanatı denildiğinde ilk akla gelenlerdendir.

Yazan: Zeynep Dikmen