KEREM DURUKAN "DAİMA GENÇ-FOREVER YOUNG" RETROSPEKTİF SERGİSİ

14 Ocak 2024 / 19:48
blog

 

Daima Genç sergisi, Kerem Durukan’ın (2019) ile (2021) arasındaki yapıtlarından bir seçki sunuyor vekülliyatının hem biçimsel zenginliğini hem de çekici estetiğini ortaya koyuyor. Serginin küratöryel stratejisi, sanatçının çeşitli teknik ve medyumlardaki benzersizstratejilerini ortaya çıkarmak için kağıt üzerine çalışmaları, tuval üzerine resimleri ve duvar halıları olmak üzere birayrıma dayanıyor.

Durukan’ın külliyatı, sanat, grafik tasarım ve endüstriyel tasarım konusundaki bilgisi, eserlerine geleneksel estetiğin ve sanat anlayışının ötesine geçen benzersiz bir nitelik verir. Özellikle yapıtlarının son derece deneysel karakteri, ona çağdaş sanat alanında önemli bir anlam ve önem kazandırır. Malzemeleri, dokuları ve renkleri yenilikçi ve cesur bir şekilde kullanması, bugünlerde nadiren görülen güçlü bir otantikliğe, bireyselliğe ve özgünlüğe sahiptir.

Kerem Durukan'ın külliyatı soyut parçalar, hayvan ve çiçek dizilerinin yanı sıra natürmortlar, portreler ve kolaj bazlı resimlere ayrılabilir. Aynı zamanda Durukan’ın çalışmalarında; figürasyon ve soyutlamanın yanı sıra dışavurumculuk ve illüstrasyon arasında da her zaman büyük bir denge göze çarpar. Çalışmaları, heterojen estetiği ve farklı sanat ekollerini, çağdaş sanatın, kültürün ve toplumun çoğulcu ve eklektik varlığını yansıtan çok katmanlı kompozisyonlarda birleştirme konusunda sanatçının ustalığını gösterir. Çok katmanlı yapılarıyla dünyevi kaosumuzu yansıtan, günümüz sanat ve kültürünün dinamik karakterini aynı anda ortaya koyuyor.

Kerem Durukan vefat ettiğinde arkasında gelecek nesil genç sanatçılara ilham verecek güçlü bir külliyat bıraktı. Bu nedenle onun anısı ve eserleri sadece arkadaşlarının ve ailesinin akıllarında ve kalplerinde değil, diğer sanatçılar üzerinde de kalıcı bir etki bırakarak sanat ortamında da yaşayacaktır. Kerem Durukan ve eserlerinin sonsuza kadar genç kalacak olmasının nedeni de budur.